Inspraak

Sinds oktober 2015 is er op initiatief van de deelnemers een cliëntenraad opgericht binnen ATC De Wilg. De cliëntenraad bestaat uit 5 enthousiaste leden.

Bij de samenstelling van de cliëntenraad werd er rekening mee gehouden, dat de raad een reële afspiegeling moest zijn van de deelnemers die bij De Wilg werkzaam zijn. Op deze manier kunnen alle deelnemers zich vertegenwoordigd voelen.

De cliëntenraad bij De Wilg stelt zich op als een actieve sparring- en gesprekspartner. De cliëntenraad levert constructieve verbetervoorstellen, en probeert het sentiment dat onder de deelnemers leeft over te brengen aan Johan, (de bedrijfsleider van ATC De Wilg).

De cliëntenraad wordt actief betrokken bij de beleidskeuzes en toekomstplannen voor De Wilg.