Deelnemers

ATC de Wilg voor iedereen

Bij elk traject dat wij aangaan, wordt er bekeken aan welke doelstellingen er het best gewerkt kan worden. We proberen waar mogelijk ruimte te bieden om opgedane kennis en vaardigheden actief in te zetten.

Bij ATC de Wilg bieden wij ontwikkelingsgerichte dagbesteding en arbeidstraining aan mensen waarbij een traject gericht op werk nog niet tot de mogelijkheden behoort. Er is om te starten wel een indicatie nodig vanuit bijvoorbeeld de WMO.

De meeste mensen die bij ATC de Wilg zijn hebben, om wat voor rede dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt en /of een wens om te re-integreren. Verder kan het zijn dat er problemen zijn op het psychosociale vlak of een beperking waardoor er zinvolle dagbesteding nodig kan zijn. Als je je aanmeld bij ATC de Wilg kijken we met elkaar of jou indicatie en vraagstelling past bij wat wij aanbieden. Door het verrichten van zinvol werk onder deskundige begeleiding, in een veilige en arbeidsmatige leeromgeving krijgen onze deelnemers de kans om het arbeidsritme geleidelijk weer op te bouwen.

Om een beschermde omgeving te kunnen bieden stelt ATC de Wilg diverse criteria aan deelnemers:

  • Minimum leeftijd: 18 jaar;
  • De fysieke conditie dient redelijk te zijn;
  • De deelnemers moet zelfstandig kunnen functioneren (geen hulp nodig bij omkleden en toilet-gang e.d.);
  • We accepteren geen deelnemers met driftbuien of fysieke vormen van agressie naar anderen;
  • Smetvrees is ongewenst gezien de aard van de werkzaamheden;
  • Deelnemers die excessief de aandacht opeisen van de begeleider worden selectief aangenomen. Zo mag maximaal 1 op de 10 deelnemers een aandoening hebben zoals Borderline. Dit in verband met de groepssamenhang;
  • We bieden geen lichamelijke verzorging;
  • We dienen geen medicatie toe;
  • We bieden uitsluitend dagactiviteiten. Deelnemers mogen niet overnachten, ’s avonds aanwezig zijn of in het weekend aanwezig zijn.

We houden de groep bewust klein om de persoonlijke aandacht en ruimte om te ontwikkelen te kunnen blijven bieden. 

ATC de Wilg biedt een werkplek aan mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt, een re-integratiewens na verslaving of detentie en meer.