Werkwijze

Werkwijze ATC de Wilg

Wij streven ernaar deelnemers zichzelf en elkaar verder te laten ontwikkelen. We zetten bewust in op een combinatie van praktische vaardigheden en de vaardigheid om goed samen te werken.

Dit leggen we per deelnemer individueel vast in een werkplan dat regelmatig, op afgesproken termijn, wordt geëvalueerd en herzien om zo de ontwikkeling bij te houden en te bevorderen. We kijken naar de individuele mogelijkheden (welk werk kan iemand aan) en naar de toekomst (wat wil de cliënt leren of kunnen). Tegelijk zetten we het belang van de groep centraal. We besteden bewust veel aandacht aan het verbeteren van de persoonlijke vaardigheden, socialisering en onderlinge samenwerking.

ATC de Wilg
Wij streven ernaar deelnemers zichzelf en elkaar verder te laten ontwikkelen. We kijken naar de individuele mogelijkheden en naar de toekomst.

Cliëntenraad

Op initiatief van de deelnemers is er een cliëntenraad opgericht binnen ATC de Wilg. Bij de samenstelling van de cliëntenraad werd er rekening mee gehouden, dat de raad een reële afspiegeling moest zijn van de deelnemers die bij ATC de Wilg werkzaam zijn.

Op deze manier kunnen alle deelnemers zich vertegenwoordigd voelen. De cliëntenraad bij ATC de Wilg stelt zich op als een actieve sparring- en gesprekspartner. De cliëntenraad levert constructieve voorstellen om te verbeteren en probeert het sentiment dat onder de deelnemers leeft over te brengen aan Johan, de bedrijfsleider van ATC de Wilg. De cliëntenraad wordt actief betrokken bij de beleidskeuzes en toekomstplannen voor ATC de Wilg.